myrer.eu

Alt du ønsker å vite om å spille volleyball

Volleyballens historie

MESM-volleyballVolleyballens historie har sin opprinnelse fra slutten av 1800-tallet, da spillet ble kalt for mintonette. William G. Morgan er volleyballens grunnlegger. Volleyball brukes i ulike settinger, alt fra skolesammenheng til konkurransesammenheng. Sporten gir oss en underholdningsverdi.

Det Internasjonale Volleyballforbundet, Federation Internationale de Volleyball, ble stiftet i 1947. Forbundet ligger på toppen over verdens største internasjonale særforbund. Fra 1949 ble det arrangert VM i Volleyball, og i 1952 kunne kvinner delta. Det arrangeres hvert fjerde år. I 1964 ble volleyball en olympisk idrett for både menn og kvinner.

I 1963 ble Europa med på banen, da det europeiske volleyballforbundet, Confèdèration Europèenne de Volleyball, ble stiftet. EM har blitt arrangert annethvert år siden 1948. Kvinner fikk lov til å delta i EM fra 1949, ett år senere.

Norge kom på banen i 1936, da volleyball ble innført av Arbeidernes Idrettsforbund. Det ble da kalt nettball, og var tenkt som en idrett for kvinner. Norges Volleyballforbund ble stiftet i 1946. NM ble arrangert for begge kjønn fra samme år.

Volleyball spiller en stor rolle for mennesker over hele verden. Fokuset på likestilling har blitt sterkere med tiden, og at kvinner har fått lov til å utøve seg innenfor idretten er svært bra.


Privacy Policy