myrer.eu

Alt du ønsker å vite om å spille volleyball

Volleyball som sport i Norge

7009553303_a357c95530_z

Volleyball regnes for å være verdens største idrett målt i antall utøvere og antall medlemsland. 220 land er tilknyttet det internasjonale volleyforbundet, og over én milliard mennesker er aktive spillere av volleyball. Bare i Norge er det rundt 450 klubber på landsbasis og 30.000 enkeltmedlemmer, men undersøkelser viser at så mange som 120.000 nordmenn er aktive spillere når man inkluderer de som spiller volleyball på hobbybasis.

Volleyball som lagspill oppsto i USA da KFUM-lederen William G. Morgan satte standarden for spillet så tidlig som i 1895. Spillet ble den gang kalt for mintonette. Da den første verdenskrig brøt ut, tok amerikanske soldater med seg ballspillet til Europa. Det ble raskt et populært ballspill også blant europeerne. I 1947 ble det internasjonale volleyballforbundet Federation Internationale de Volleyball (FIVB) stiftet med hovedsete i Lausanne i Sveits. Per i dag har forbundet 220 medlemsland. Siden 1949 har det blitt arrangert VM hvert fjerde år, og i 1964 ble volleyball en olympisk idrett for begge kjønn. I 1963 ble det europeiske volleyballforbundet Confédération Européenne de Volleyball (CEV) stiftet. Fra 1948 ble EM arrangert hvert andre år.

Volleyballen fikk sitt inntog i Norge allerede i 1935, da Arbeidernes Landsforbund innførte idretten etter at forbundets sekretær, Rolf Hofmo, besøkte Sovjetunionen og lærte om idretten. Den ble da kalt for nettball, og var spesielt ment som en kvinneidrett. Hofmo demonstrerte for kvinneutvalget i AIF hvordan spillet fungerte ved bruk sølvpapirkuler på et ark. Det viste seg å være stor interesse for den nye idrettsgrenen, og volleyball ble tatt opp på programmet til AIF i 1936. De aller første treningene startet samme høst, og foregikk i kjelleren til Arbeiderbladet på Youngstorget i Oslo. Ti år senere ble Norges Volleyballforbund stiftet, og samme året ble det arrangert NM for begge kjønn. Det spesielle med NM-finalene var at de ble spilt utendørs frem til 1969. Året etter fikk forbundet sin første ansatt. Kontoret lå da i Youngsgaten 1, der hvor Norges Idrettsforbund også holdt til. I 1975 flyttet forbundet inn i eget hus på Rud i Bærum sammen med andre forbund. Helt siden 1999 har administrasjonen holdt til ved Ullevaal Stadion, og der holder de fortsatt til.

I Norge finnes det en videregående skole som satser på utdanning av unge volleyballspillere. Toppvolley Norge (TVN) startet opp i 2003 som et prosjekt i et samarbeide med volleyballforbundet, Suldal kommune, Rogaland fylkeskommune, Sauda videregående skole og Statkraft. Skoleåret 04/05 stod tilbudet klart for ungdommer som ville utdanne seg til profesjonelle volleyballspillere. Volleyballtreningen tilpasses ordinær undervisning, og er et helt unikt og landsdekkende skole- og idrettstilbud. Toppvolley Norge er også landslagsbase for innendørs volleyball og sandvolleyball for juniorer. Skolen skal være en arena for morgendagens utøvere gjennom langsiktig progresjon på veien til internasjonalt toppidrettsnivå.

Norge har både landslag i volleyball for kvinner og menn. Treneren for kvinnelandslaget Kvinnelagets hovedtrener har tidligere vært Martin Frydnes, men han valgte å trekke seg fra stillingen i november, da han også trener et lag i Polen. Odd Ekerhovd har tatt over som hovedtrener. Assistenttrenere er fortsatt Trine Melsether og Jon Erik Liseth.


Privacy Policy