myrer.eu

Alt du ønsker å vite om å spille volleyball

Regler for volleyball

6283488364_9cff549e2cI enhver idrettsgren er det mange regler å sette seg inn, men med trening blir dette en rutine. I følge regelverket for volleyball kan det være maksimum 12 spillere på hvert lag og minimum 5. Ved turneringer skal det være én dommer fra hvert lag.

Kravene til banen er at den skal være rektangulær med målene 18×19 meter, omringet av en frisone med en minimumsbredde på 3 meter rundt hele banen. Det skal være fritt spillerom på 7 meters høyde fra bakken.

Banen deles i to banehalvdeler som hver måler 9×9 meter. Banen deles fysisk med et nett som skal henge rundt 2,30 meter over bakken. Her er det ulike standarder for kvinner og menn; henholdsvis 2,24 og 2,43 meter.

Poengfordelingen foregår slik – du vinner poeng når du:
– spiller ballen i gulvet på motspillernes banehalvdel
– når motspillerlaget gjør en feil
– når motspillerlaget blir straffet

Med feil menes når en spillehandling strider med regelverket. Det er opp til dommerne å bedømme feilen og avgjøre konsekvensene av den i samsvar med regelverket.

Vinne ballveksling

Et lag kan også vinne en ballveksling. Med ballveksling menes sekvensen fra serveren treffer ballen til den er ute av spill. Dersom det servende laget vinner en ballveksling, får det ett poeng og fortsetter å serve.

Vinne sett

Å vinne et sett avgjøres slik: Laget som først når 25 poeng, med en minimum ledelse på to poeng, er vinneren av settet. Ved uavgjort 24-24 fortsetter spillet til poengstillingen er 26-24, 27-25 og så videre. Tredje sett vinnes av den som først når 15 poeng med en minimumledelse på to poeng.

Uteblivelse

Uteblivelse eller spillenekt fra et lag regnes som fraværende lag, og innebærer tap av kampen med 0-3 i sett og hvert sett med 0-25. Lag som ikke er fulltallige, taper automatisk settet eller kampen. Motstanderne tildeles de poeng og eventuelle sett som er nødvendig for å erklæres vinnere av settet eller kampen.

Spill

Før kampen foretar dommeren en trekning av hvilken side lagene skal spille i det første settet og hvem som skal serve først. Når serven er gjort er spillet i gang. Hensikten med volleyball er å spille ballen over nettet til motstanderens side og der treffe gulvet, samt forhindre at motstanderen gjør det samme mot ditt lag. Laget som har ballen kan kun ha tre ballberøringer før ballen må spilles over til motstander, og samme spiller kan ikke ha ballberøring to ganger. Har laget flere ballberøringer, gjør feil eller ballen treffer gulvet, får motstanderen ett poeng og retten til å serve. Ballen kan berøre hvilken som helst del av kroppen, ikke bare armene. Ballen skal ikke fanges, men sprette videre via spillerens slag. Dersom ballen treffer nettet, men passerer, er slaget fortsatt gyldig. Dersom ballen spilles inn i nettet er dette gyldig dersom ballen befinner seg innenfor grensen til de tre tillatte ballberøringene.

Blokk

Frontspillere kan utføre en blokk (blokkering) for å stoppe ballen fra motspillende lag ved å rekke armene over nettets overkant. Man kan kun blokkere en ball i spill, og ikke en serve.

Ball inne, ball ute og død ball
Ballen er inne når den berører gulvet i spillehalvdelen, grenselinjene medregnet. Ballen er ute når den treffer gulvet utenfor grenselinjene. Det gjelder også om den treffer gjenstander, taket eller personer utenfor grenselinjene.


Privacy Policy