myrer.eu

Alt du ønsker å vite om å spille volleyball

Bedriftslag for volleyball

2058334008_38639a87f6

Har du lyst til å ta med arbeidskameratene på litt sportlige utfordringer? Å danne et bedriftslag er en fin måte å opprettholde gode arbeidsforhold og bringe medarbeiderne tettere sammen. Man kan melde seg inn i bedriftsidretten, og få tilbud om kamper mot andre bedrifter der de også stiller med dommere og alt annet som trengs for å gjennomføre en turnering.

Dersom interessen for et bedriftslag er tilstede i din bedrift, trengs det en primus motor for å organisere treninger. Som lagleder plikter du å kjenne bedriftsidrettens regelverk, og kampreglementet for din idrett. Terminlister og kampoppsett må utarbeides. En av laglederens viktigste oppgaver er å oppmuntre spillerne og lage god struktur i bedriftslaget, slik at det blir interessant for spillerne å delta. Umotiverte spillere trekker energien ned i lagsport. Derfor er det viktig at motivasjonen er på topp og at lagleder er en motivasjonsskaper, at denne kan reglene, er inkluderende og kan lede et lag. At man finner på morsomme sosiale ting etter kampen av og til er også en motivasjon. Spillerne bør få en ekstra påminnelse om kamper og treninger via e-mail og SMS. Det er dumt å måtte avlyse en kamp på grunn av dårlig oppmøte. Jo mer strukturert laget er, desto enklere er det for lagleder å utføre jobben som leder for treninger og kamper å bli en suksess – for alle parter.

Å starte et bedriftslag innebærer alltid en økonomisk innsats av mindre eller større grad. Utstyr skal kjøpes inn, bane skal leies etc. Som regel er bedriftens ledelse raus nok til å støtte opp om eget bedriftslag, da dette som regel god reklame for bedriften, samt at det er positivt i forhold til sykefravær og samhold generelt i bedriften. Hvem vil ikke arbeide ved en bedrift der alle er opplagte, glade og fornøyde? Treningene blir et felles referansepunkt for medarbeiderne, og en unik måte å knytte tettere kontakt med hverandre og med ledelsen i bedriften. Mange private og statlige bedrifter har egne bedriftslag, både i små og store bedrifter. Også kommuner stiller med egne lag.

Alle idrettslag, selv om det bare er et bedriftslag, må registreres i Brønnøysundregistrene, og får tildelt et eget organisasjonsnummer. I Brønnøysundsregistrene finnes mer informasjon om utfylling av skjemaer og hvilke plikter som må oppfylles.

Våren 2007 gjennomførte NSD en undersøkelse om fritid og sport blant den norske befolkningen. Undersøkelsen går inn under en større internasjonal undersøkelse i regi av The International Social Survey Programme (ISSP) der 40 land inngår. Undersøkelsen viste at fysisk og mental helse er den desidert viktigste grunnen til at nordmenn driver med sport eller spill, med 93,4 % som sier at det er en viktig grunn for å drive sport. Kvinner vektla helse litt sterkere enn menn, med 94,6 % av kvinnene som mente at helse er en viktig grunn, mot 91,8 % av mennene. En annen viktig grunn til å drive med sport eller lagspill var muligheten det gir til et sosialt liv. 56,8 % oppgir dette som en viktig grunn. Her var det ingen store kjønnsforskjeller.


Privacy Policy